021.311.40.46 / 0741.990.365
VAPE SHOP VAPE.RO

Legea nr. 677/2001


Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001

 

Modificată prin Legea nr.102/2005 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi OUG nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a alin. (7) al art. 22 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 
 
CAPITOLUL IV
  Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal

    Informarea persoanei vizate

   Art. 12. - (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului in care această persoană posedă deja informaţiile respective:
   a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
   b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
   c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
   d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinand seama de specificul prelucrării.
   (2) in cazul in care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, in momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai tarziu pană in momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului in care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
   a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
   b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
   c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate;
   d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinand seama de specificul prelucrării.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci cand prelucrarea datelor se efectuează exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
   (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori in orice alte situaţii in care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi in situaţiile in care inregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.


spacer
Sunt de acord cu stocarea si prelucrarea datelor conform politicii de protejare a datelor.
Declar ca am varsta legala (peste 18 ani)
Contact
Detalii de contact
Tel fix: 021.311.40.46
Mobil: 0741.990.365
Email: contact@vape.ro
Website detinut de Web Deals S.R.L., CIF: RO36695928 Reg.Com: J40/14367/2016

Continuarea navigarii pe site se considera acceptarea politicii de utilizare cookies si a politicii de protejare a datelor. Prin continuarea navigarii, confirmati ca aveti varsta legala de PESTE 18 ANI.